اخبار شرکت اخبار شرکت نرم افزار خزانه داری باکس
breadcrumbshomebkg

نرم افزار خزانه داری باکس

تحلیل و طراحی سیستم خزانه داری و کنترل وجوه نقد

ایجاد یک بانک مجازی جهت مدیریت پرداخت های داخلی. این نرم افزار به منظور کنترل روی گردش وجوه نقدی و چکها و مدیریت بهتر پرداختهای داخلی مورد استفاده قرار میگردد

نظر سنجی

چه ویژگی یک نرم افزار برای شما مهم تر است؟


weebly reliable statistics