اخبار شرکت اخبار شرکت نرم افزار کمکی ثبت اظهارنامه مالیاتی
breadcrumbshomebkg

نرم افزار کمکی ثبت اظهارنامه مالیاتی

نرم افزار کمکی ثبت اظهارنامه مالیاتی چند شرکت بطور همزمان

tax.irاین نرم افزار جهت کمک کردن به  موسسات مالی حسابرسی و حسابداری تهیه شده که کاربر میتواند بصورت همزمان اطلاعات مربوط به چند شرکت را بصورت همزمان بروی یک سیستم ثبت و نگه داری کند. روش کار و نصب نرم افزار بسیار ساده است.

پس از دانلود و نصب نرم افزار اظهارنامه سازمان امور مالیاتی یک بار نرم افزار را اجرا کنید تا تنظیمات مربوطه را انجام دهد، سپس نرم افزار کمکی ثبت اظهارنامه مالیاتی رایمون را نصب و اجرا کنید. توجه داشته باشید که مسیر نصب نرم افزار کمکی ثبت اظهارنامه مالیاتی رایمون را در همان مسیر نرم افزار اصلی نصب کنید.

جهت دانلود نرم افزار رایگان اینجا را کلیک کنید

نظر سنجی

چه ویژگی یک نرم افزار برای شما مهم تر است؟


weebly reliable statistics